سفارش تبلیغ
صبا

سرمایه گذاری ایرانیان در کشور گرجستان

سرمایه گذاری ایرانیان در کشور گرجستان

افزایش سرمایه گذاری ایرانیان در کشور گرجستان سال 2018 که با استناد بر آمارهای رسمی اداره ی ملی ثبت آمار و ارقام کشور گرجستان، عمده ی سرمایه گذاری ایرانیان مربوط به خرید ملک در گرجستان ( جهت اخذ اقامت گرجستان از طریق خرید ملک ) بوده و این آمار نسبت به سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است.

با توجه به افزایش نرخ ارز در ایران در یک سال گذشته بسیاری از شهروندان ایرانی جهت خرید ملک و سرمایه گذاری به کشور گرجستان مهاجرت نموده اند.

همچنین از سال 2009 متوسط رشد سالانه ی معاملات در تفلیس 5 درصد بوده است.

در این باره بیشتر بخوانید : اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری گرجستان با پارس جورجیا

با توجه به نزدیکی کشور گرجستان به ایران، امنیت و ثبات اقتصادی و سیاسی این کشور پیشبینی میشود که تا پایان سال 2018 سرمایه گذاری ایرانیان در گرجستان افزایش یافته و ایرانیان بیشتری به این کشور مهاجرت نمایند.

نیروی کار در گرجستان

همانطور که در بالا گفته شد اخیرا گرجستان برای نزدیک شدن به استانداردهای اتحادیه اروپا سعی داشته تا بهترین شرایط را برای سرمایه گذاران در گرجستان ایجاد کند.

از این رو دولت گرجستان به خدمات ساخت وساز هتل و خدمات گردشگری تسهیل نموده ، حمل ونقل مناسب و استاندارد فراهم کرده ، مالیات پایین اخذ میکند و خدمات گمرکی مناسب ارائه می نماید.

از طرف دیگر وجود نیروی کار تحصیل کرده کافی در گرجستان شرایط سرمایه گذاری در این کشوررا بهتر نموده است.

چند مورد اقامت سرمایه گذاری گرجستان را میتوان نام برد که اخیرا سود بخش تر بودند و شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی دارند مانند:

صنعت گردشگری

صنعت ساختمان

صنایع کشاورزی و دامپروری

صنعت بازیافت

در مواردی که ذکر شد دولت گرجستان خدمات بهتری به سرمایه گذاران میدهد و شرایط سودمندتری در جامعه گرجستان دارند از این رو می توانید با مشاورین ما در موسسه پارس جورجیا مشورت کنید تا از شرایط اقامت گرجستان و همچنین از هزینه اقامت دائم گرجستان شما را باخبر کنند.